Polityka prywatności Serwisu Arex Hurtownia Pościeli www.elway-posciele.pl („Serwis”)

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach Cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
ARKADIUSZ OLCZAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. "AREX" Arkadiusz Olczak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7320008395, nr REGON 470648783, ul. Gdańska 106, 95-035 Ozorków.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
● Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
Podstawa przetwarzania:
● Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
● Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
● Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
- badaniu satysfakcji klientów
Podanie danych:
● Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
● brak możliwości korzystania z usług Serwisu

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
● ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
● zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
● dostępu do Twoich danych osobowych ich sprostowania
● usunięcia
● ograniczenia przetwarzania
● przeniesienia danych do innego administratora
A także prawo:
● wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
● są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
● umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
● nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
● usunąć pliki cookies
● blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
● zapamiętywania informacji o Twojej sesji
● statystycznym
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
● Firefox
● Chrome
● Safari
● Internet Explorer / Microsoft Edge
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
● osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
● hostingodawca
● podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu
● podmiot zapewniający usługi marketingowe
● podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
arex@arex-olczak.pl